Krumtapsudluftning på Toyota Corolla E10

Hvis du har planer om at montere injektionkit på din Toyota Corolla E10, så har det betydning om motoren har krumtapsudluftning eller ej.

Krumtapsudluftningen består af en slange, som går fra topstykket og hen til indsugningen (se den røde pil)

Krumtapsudluftning på Corolla E10 1.3

Når der monteres et injektionkit, fjernes plastrøret som udluftnings-slangen sidder på og erstattes af et aluminiumsrør. Derfor er det vigtigt at der på dette aluminiumsrør er en studs og en tilhørende slange til krumtapsudluftningen.

Injektionkit monteret på Corolla E10 1.3

Injektionkit monteret på Corolla E10 1.3