Indkodning / programmering af Cobra fjernbetjening

Cobra T7777 håndsender

Cobra T7777 håndsender

Der kan tilknyttes 2 stk. Cobra håndsender type T7777 til en Cobra 1046 fjernbetjent centrallås.

Køb Cobra håndsender

Hvis den ene eller begge dine Cobra fjernbetjeninger er udskiftet med nye, skal Cobra 1046-enheden i bilen lære de nye fjernbetjeninger at kende, hvilket gøres på nedenstående måde:

Bemærk at denne procedure sletter de allerede indkodede håndsendere fra Cobra 1046-boksens hukommelse. Hvis en evt. tabt håndsender kommer i forkerte hænder er det altså ikke muligt at betjene Cobra systemet ved hjælp af den fundne håndsender efter nedenstående procedure er gennemført)

Cobra 1046 styreboks

Cobra 1046 fjernbetjent centrallås

  1. Lokaliser Cobra 1046-boksen
  2. Fjern multistikket fra boksen
  3. Kontakt 2 placeres i stilling ‘ON’ (kontakt skal pege ned mod 2-tallet)
  4. Vent i 30 sekunder
  5. Sæt stikket i Cobra styreboksen igen
  6. Tag én af de 2 fjernbetjeninger og tryk begge knapper ned på denne, indtil dioden ophører med at blinke. Slip derefter begge knapper (Dioden lyser nu konstant)
  7. Tag den anden fjernbetjening og tryk også begge knapper ned på denne, indtil dioden ophører med at blinke. Slip derefter begge knapper (Dioden lyser nu konstant)
  8. Tryk på én af knapperne den ene fjernbetjening (Dioden ophører med at lyse)
  9. Tryk nu på én af knapperne den anden fjernbetjening (Dioden ophører med at lyse)
  10. Kontakt 2 placeres tilbage i stilling ‘OFF’ (kontakt skal pege op dvs. væk fra 2-tallet)

Begge håndsendere er nu programmeret til Cobra styreboksen.

Har du kun én Cobra håndsender, kan du blot hoppe over punkt 7 og 9. Den netop indkodede håndsender er dermed den eneste håndsender der kan betjene Cobra systemet.

Bemærk at der kun kan indkodes max. 2 Cobra håndsendere til hver Cobra 1046 styreboks

Nyttige links

Cobra håndsender

Cobra 1046 fjernbetjent centrallås – universal